Eigen (enkel) graf

Een eigen, enkel graf is een veel gekozen graf. In dit graf wordt één overledene begraven. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats kan hij een eigen graf voor minimaal 20 jaar ‘kopen’. Vaak is daarna steeds een verlenging van maximaal 10 jaar mogelijk.

De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Soms doet de begraafplaats dit tegen een extra vergoeding. Afhankelijk van de richtlijnen van de begraafplaats kan op het graf een grafbedekking worden geplaatst. De rechthebbende bepaalt wat voor gedenkteken of beplanting op het graf komt.

enkel graf natuursteen